Twoje zapytanie
Dziękuję. Twoja opinia zostanie uznane przez administrację.
Wypełnij pola
Wypełnij pola
Wypełnij pola
Wypełnić w prawidłowym pudełku
Zamknij
* - Wymagane pola
O firmie
Historia powstania
Republika Białoruś zajmuje dogodne położenie logistyczne na mapie Europy. Ze względu na swoją lokalizację geograficzną Białoruś jest kluczowym ogniwem w systemie tranzytowych przepływów towarowych między Wschodem i Zachodem, Północą i Południem. W celu realizacji potencjału logistycznego Republiki Białoruś, została podjęta decyzja o utworzeniu wewnętrznego operatora logistycznego, który mógłby obsługiwać duże tranzytowe przepływy towarowe, biorąc pod uwagę perspektywę ich rozwoju.
W celu realizacji koncepcji biznesowej, w listopadzie 2013 roku została założona Sp. z o.o. „Bremino group”, której pierwotnym zadaniem było wdrażanie projektów inwestycyjnych w sferze budowy obiektów infrastruktury logistycznej na terenie Republiki Białoruś.
W ramach kompleksowej budowy Sp. z o.o. „Bremino group” prowadzi stopniowe opracowanie projektów, tworzy bazę dokumentalną, organizuje proces budowy. Na dzień dzisiejszy Sp. z o.o. „Bremino group” zajmuje się opracowaniem i projektowaniem następujących terminali logistycznych: Berestovitsa (10 ha, 5000 m2 powierzchni magazynowej), Bruzgi/Kuźnica Białostocka (7 ha, 10000 m2 powierzchni magazynowej), w. Bołbasovo w rejonie orszańskim (230 ha, 190 000 m2 powierzchni magazynowej i 280 000 m2 pomieszczeń przemysłowych).
Obecnie Sp. z o.o. „Bremino group” realizuje nie tylko duże projekty inwestycyjne w sferze budowy obiektów infrastruktury logistycznej na terenie Republiki Białoruś, lecz także wdraża nowe kierunki działalności, takie jak:
  • Logistyczne projektowanie kompleksów magazynowych;
  • Oferowanie usług logistyki celnej i magazynowej;
  • Audyt logistyczny;
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw;
  • Logistyka produkcji.
W realizacji projektów Sp. z o.o. „Bremino group” uczestnicza firma, należące do tej samej spółki:
Sp. z o.o. „VLATE Logistics”. Firma założona w 2014r. Pełni funkcje zleceniodawcy i oferuje kompleks usług logistycznych na bazie budowanych obiektów. Głównym zadaniem operatora logistycznego Sp. z o.o. „VLATE Logistics” jest świadczenie kompleksowych usług logistyki magazynowej.

Sp. z o.o. „Ekovo” - nasz partener i firma inżynierska, oferuje usługi kompleksowego zarządzania projektami budownictwa przemysłowego.
Nasza kadra
Vasili Dzemiantsei
Dyrektor Sp. z o.o. „Bremino group”. Państwowy Doradca Służby Celnej III stopnia.
Były zastępca przewodniczącego Państwowego Komitetu Celnego Białorusi. Był naczelnikiem Grodzieńskiego Regionalnego Urzędu Celnego.
Paweł Wertinskij
Zastępca dyrektora finansowego.
Pracował 15 lat na kierowniczych stanowiskach w firmie „Beltamozhservice”.
Sergey Kalita
Zastępca dyrektora
Pracował na kierowniczych stanowiskach w firmie „Beltamozhservice”.
Oleg Barabanow
Dyrektor Sp. z o.o. „Vlate Logistics”.