Twoje zapytanie
Dziękuję. Twoja opinia zostanie uznane przez administrację.
Wypełnij pola
Wypełnij pola
Wypełnij pola
Wypełnić w prawidłowym pudełku
Zamknij
* - Wymagane pola
Usługi
Usługi operatora logistycznego Sp. z o.o. „Vlate Logistics”:
 • Usługi magazynu czasowego składowania i składu celnego;
 • Usługi magazynu publicznego;
 • Odbiór i wysyłka towarów w terminie określonym przez klienta;
 • Konsolidacja i komisjonowanie towarów;
 • Przeładunek
 • Kompletowanie zamówień (dobór palet, skrzyń, pojedyńczych egzemplarzy);
 • Pakowanie i przepakowywanie;
 • Znakowanie towarów, w tym kodami kreskowymi
 • Obsługa zwrotów towarów;
 • Przygotowanie dokumentów przewozowych;
 • Zapewnienie klientom raportów o pozostałościach magazynowych, pozostałościach według daty ważności, statystyki przepływu towarów przez magazyn;
 • Ważenie ładunków i pojazdów.
Usługi CTL „Bremino-Bruzgi” i CTL „Bremino-Berestowica”:
 • Punkt odprawy celnej;
 • Kontrola fitosanitarna i weterynaryjna;
 • Usługi przedstawiciela celnego;
 • Usługi upoważnionego podmiotu gospodarczego;
 • Usługi operatora logistycznego;
 • Świadczenia w zakresie usług bankowych.
Firmy rezydenci CTL „Bremino-Bruzgi” otrzymają rozwiniętą infrastrukturę, szerokopasmowy dostęp do internetu, współczesny system bezpieczeństwa, usługi magazynowe pod kontrolą systemu WMS, świadczenia w zakresie usług bankowych, dogodny harmonogram pracy – wszystko to, co jest potrzebne do komfortowego zarządzania biznesem.
Usługi przedstawiciela celnego i upoważnionego podmiotu gospodarczego
1
Elektroniczne wstępne informowanie
Elektroniczne wstępne informowanie organów celnych Republki Białoruś (sporządzenie dokumentu EPI na towary i środki transportu przekraczające granicę celną RB)
2
Rejestracja opłaty recyklingowej
 • obliczanie opłaty recyklingowej;
 • wypełnienie dokumentu odzwierciedlającego obliczanie i uiszczenie opłaty recyklingowej;
 • dostarczenie organowi celnemu dla rejestracji dokumentu odzwierciedlającego obliczenie i uiszczenie opłaty recyklingowej.
3
Odprawa celna
 • ustalenie taryfy celnej, obliczanie należności celnych;
 • systematyzacja towarów według kodów nomenklatury towarowej;
 • dostarczenie organowi celnemu towarów i dokumentów do odprawy celnej na podstawie umowy o dzieło (do objęcia towarów procedurą celną);
 • prowadzenie operacji niezbędnych do rozmieszczenia towarów na terenie składu celnego, w zakresie kontroli celnej, w magazynie czasowego składowania;
 • prowadzenie operacji z towarami objętymi procedurą składu celnego i magazynu czasowego składowania;
 • prowadzenie operacji związanych z przeglądem, ważeniem i mierzeniem towarów, pobieraniem próbek towarów podlegających deklarowaniu, obecność podczas kontroli celnej;
 • otrzymanie od organów celnych dokumentów wymaganych do odprawy celnej;
 • przygotowanie dokumentów do ubiegania się do organów celnych o konieczność korygowania zadeklarowanych danych;
 • dostarczenie organowi celnemu elektronicznego zgłoszenia do rejestracji w krajowym systemie deklaracji elektronicznych na podstawie umowy o dzieło, w tym dla osób fizycznych;
 • sporządzanie deklaracji dla towarów wszelkiego rodzaju, tworzenie ich kopii elektronicznych;
 • kserokopia, skanowanie, drukowanie dokumentów, przygotowanie innych dokumentów dla potrzeb celnych;
 • fotografowanie dla potrzeb celnych.
4
Deklarowanie statystyczne
 • sporządzanie deklaracji w celu statystycznej kontroli importu (eksportu) towarów
 • dostarczenie elektronicznej deklaracji statystycznej i okresowej deklaracji statystycznej do organów celnych.
5
Usługi dla osób fizycznych:
 • rejestracja deklaracji celnej dla podróżnych;
 • odprawa celna wwożonych przez osoby fizyczne towarów, które organy celne uznały za towary przeznaczone do celów handlowych;
 • kserokopia, skanowanie, drukowanie dokumentów, przygotowanie innych dokumentów dla potrzeb celnych;
 • sporządzanie osobom fizycznym deklaracji dla towarów wszelkiego rodzaju, tworzenie ich elektronicznych kopii;
 • dostarczenie organowi celnemu elektronicznego zgłoszenia do rejestracji w krajowym systemie deklaracji elektronicznych na podstawie umowy powierniczej;
 • fotografowanie dla potrzeb celnych.
6
Usługi doradcze
Usługi Multimodalnego Kompleksu Przemysłowo-Logistycznego „Bremino-Orsza”
1
Usługi logistyczne
 • Przetwarzanie ładunków, przybywających transportem kolejowym, drogowym i lotniczym;
 • Usługi terminalu intermodalnego: rampa kolejowa, terminal kontenerowy, magazyn przeładunkowy;
 • Usługi w zakresie organizacji transportu kolejowego;
 • Usługi w zakresie organizacji transportu lotniczego;
 • Usługi w zakresie organizacji transportu drogowego;
 • Usługi magazynu czasowego składowania i składu celnego: magazyn otwarty, magazyny klasy A/A+.
 • Usługi magazynu publicznego: — Przechowywanie paletowe i drobnicowe;
  — Odbieranie palet, skrzyń, egzemplarzy pojedyńczych, rozładowanie i kompletowanie ładunków;
  — Pakowanie, przepakowywanie, konfekcjonowanie towarów;
  — Etykietowanie/znakowanie;
  — Naklejanie etykiet.
 • Usługi przedstawiciela celnego;
 • Usługi upoważnionego podmiotu gospodarczego;
 • Punkt odprawy celnej, punkt kontroli weterynaryjnej, punkt kontroli fitosanitarnej.
2
Usługi wynajmu
 • Wynajem krótko i długoterminowy z opcją wykupu powierzchni magazynowych;
 • Wynajem krótko i długoterminowy z opcją wykupu pomieszczeń przemysłowych;
 • Wynajem krótko i długoterminowy z opcją wykupu pomieszczeń biurowych.
 • Wynajem powierzchni wystawienniczej w showroomach.
3
Usługi dodatkowe
 • Usługi kompleksu hotelowego;
 • Usługi gastronomiczne;
 • Usługi bankowe;
 • Usługi ubezpieczeniowe;
 • Usługi w zakresie eksploatacji i zarządzania nieruchomościami.