Twoje zapytanie
Dziękuję. Twoja opinia zostanie uznane przez administrację.
Wypełnij pola
Wypełnij pola
Wypełnij pola
Wypełnić w prawidłowym pudełku
Zamknij
* - Wymagane pola
26.06.2018

W maju bieżącego roku firma „Bremino group” we współpracy z białoruską koleją zorganizowała przyspieszony pociąg kontenerowy z Chin. Projekt ten jest realizowany w celu stworzenia łańcuchów logistycznych poprzez kompleks „Bremino-Orsza” i zintegrowania tego multimodalnego centrum logistycznego z trasami inicjatywy „Jeden pas – jedna droga”.

Pociąg odjeżdża z Chin co 14 dni i przybywa do stacji Orsza-Wostochnaja w 15. dniu po wyjeździe. Dziś jest to najszybszy i najbardziej ekonomiczny sposób dostarczania kontenerowego ładunku koleją na Białoruś z regionu azjatyckiego.

Kompleksowe podejście firmy pozwala świadczyć klientom pełen zakres usług – od transportowo-logistycznych po odprawę celną, co znacznie skraca czas i wydatki odbiorców ładunków. Ponadto rozwój kompleksu „Bremino-Orsza” pozwoli w niedalekiej przyszłości na konsolidację ładunków do wysyłki do Chin.

W kwestiach konsolidacji i wysyłki ładunków kontenerowych z Chin gotowi są udzielić informacji specjaliści „Bremino group”: + 375 17 200 62 32.