Twoje zapytanie
Dziękuję. Twoja opinia zostanie uznane przez administrację.
Wypełnij pola
Wypełnij pola
Wypełnij pola
Wypełnić w prawidłowym pudełku
Zamknij
* - Wymagane pola
Kompleks „Bremino-Orsza” otrzyma status „portowej WSE”
22.05.2017

23 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Ministrów, podczas którego wysłuchano sprawozdania dyrektora „Bremino group” pana Vasilia Dzemiantseia odnośnie toku prac nad budową kompleksu przemysłowo-logistycznego „Bremino-Orsza”, który będzie placówką do rozmieszczenia przedsiębiorstw przetwarzających surowce, przeładunku towarów, interakcji między transportem kolejowym a samochodowym. Pan Dzemiantsei poinformował, że zakończenie budowy terminalu samochodowego pierwszej kolejności – budynku magazynowego o powierzchni 10 000 m2, korpusu administracyjnego o powierzchni 2756 m2 oraz parkingu na 200 aut –zaplanowano na trzeci kwartał 2018 roku.

Podczas spotkania omówiono nadanie lotnisku „Orsza” statusu międzynarodowego, co pozwoli realizować międzynarodowy przewóz ładunków transportem lotniczym bezpośrednio do Orszy, bez przystanków pośrednich w celu przeprowadzenia procedur kontrolnych i celnych. Premier Anatol Kobiakow wydał rozporządzenie o nadaniu lotnisku statusu międzynarodowego w ciągu najbliższych miesięcy.

W celu zapewnienia równych warunków gospodarczych oraz zachowania atrakcyjności inwestycyjnej dla potencjalnych rezydentów i inwestorów przez kierownictwo została podjęta decyzja odnośnie utworzenia wolnej strefy ekonomicznej na bazie kompleksu przemysłowo-logistycznego i utworzeniu międzyrządowej grupy roboczej.