Twoje zapytanie
Dziękuję. Twoja opinia zostanie uznane przez administrację.
Wypełnij pola
Wypełnij pola
Wypełnij pola
Wypełnić w prawidłowym pudełku
Zamknij
* - Wymagane pola
Nowe możliwości MKPL „Bremino-Orsha”
21.12.2018
21 grudnia 2018 roku w Mińsku podpisano list intencyjny w celu utworzenia Centrum Logistycznego Upraw Rolnych na terytorium MKPL „Bremino-Orsha” pomiędzy Sp. z o.o. „Bremino Group”, shanshijską firmą zajmującą się rozwojem technologii w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku i Północno-Zachodnim Uniwersytetem Rolnictwa i Leśnictwa.

Nowy projekt znacznie rozszerzy możliwości MKPL „Bremino-Orsha” i zapewni nowe produkty dla Chin.

Mamy nadzieję na pomyślny rozwój projektu i dostawę roślin użytkowych do Chin.