Twoje zapytanie
Dziękuję. Twoja opinia zostanie uznane przez administrację.
Wypełnij pola
Wypełnij pola
Wypełnij pola
Wypełnić w prawidłowym pudełku
Zamknij
* - Wymagane pola
Nowe zasady, nowe możliwości: w Berlinie opowiedziano o nowym Kodeksie celnym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej
28.02.2017

24 lutego 2017 r. w Berlinie pan Vasili Dzemiantsei, kierownik projektu MKPL „Bremino-Orsza”, wziął udział w konferencji „Nowe zasady, nowe płaszczyzny – możliwości w Rosji i EUG”. Jego referat „Infrastruktura logistyczna Bremino group w systemie logistyki tranzytowej UE–EUG” zaprezentowany w ramach sekcji „Nowe możliwości w dziedzinie spraw celnych i logistyki w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i Republice Białoruś”, przedstawił projekty firmy i zmiany, przewidziane w branży logistycznej po przyjęciu nowego kodeksu celnego Unii Celnej.

Międzynarodowe forum stało się miejscem dla otwartej i szerokiej dyskusji o perspektywach współpracy gospodarczej i inwestycyjnej w nowych warunkach oraz o możliwym wsparciu inicjatyw biznesowych ze strony organów państwowych Niemic, Białorusi, Rosji i Kazachstanu. Wzięło w nim udział ponad 400 osób, co świadczy o dużym zainteresowaniu w Berlinie procesami integracyjnymi w ramach EUG.

Prezentacja projektów „Bremino group” przyciągnęła uwagę zarówno niemieckich, jak i tureckich przedsiębiorstw. Postanowiono kontynuować kontakty i przeprowadzić rzeczowe negocjacje z zainteresowanymi stronami w Mińsku.

Po ukończeniu wizytu w Berlinie Przewodniczący delegacji niemieckiej gospodarki w Republice Białoruś pan Władimir Augustyński wyraził panu Vasiliu Dzemiantseiu „wdzięczność za wsparcie przy realizacki forum i osobisty udział w konferencji z profesjonalnym referatem”.