Twoje zapytanie
Dziękuję. Twoja opinia zostanie uznane przez administrację.
Wypełnij pola
Wypełnij pola
Wypełnij pola
Wypełnić w prawidłowym pudełku
Zamknij
* - Wymagane pola
Prezentacja strefy przemysłowej w Indiach
15.09.2017

10-13 września 2017 roku w New Delhi odbyło się Indyjsko-Białoruskie Forum Biznesowe oraz 11. posiedzenie Rady Współpracy Gospodarczej „Białoruś-Indie”, zorganizowane przez Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową wspólnie z Federacją Izb Handlowo-Przemysłowych w Indiach. Impreza zgromadziła kierowników ministerstw branżowych i stowarzyszeń biznesowych tego kraju, a także ponad 100 reprezentantów biznesu z obu stron.

W ramach forum biznesowego pan Vasili Dzemiantsei, dyrektor „Bremino Group”, wystąpił z prezentacją budującego się pod Orszą Multimodalnego Kompleksu Przemysłowo-Logistycznego, zwracając uwagę indyjskiego biznesu na sprzyjające możliwości promowania indyjskich towarów na rynki UE i EUG. Pod koniec prezentacji pan Dzemiantsei zaprosił indyjskich biznesmenów do zorganizowania w industrialnej strefie kompleksu produkcji towarów konsumpcyjnych.

Prezentacja wywarła duże zainteresowanie strony indyjskiej, w efekcie z kilkoma indyjskimi firmami zostały przeprowadzone negocjacje o rozwoju współpracy w strefie farmaceutyki, przemysłu spożywczego, usług logistycznych. Poza tym z Federacją Izb Handlowo-Przemysłowych w Indiach osiągnięto porozumienie o zorganizowaniu wizyty przedstawicieli kręgów biznesowych w celu bardziej szczegółowego zapoznania się z placówką kompleksu.