Twoje zapytanie
Dziękuję. Twoja opinia zostanie uznane przez administrację.
Wypełnij pola
Wypełnij pola
Wypełnij pola
Wypełnić w prawidłowym pudełku
Zamknij
* - Wymagane pola
Przedstawiciele „Bremino group” wystąpili na Forum w Witebsku
17.11.2016
Kierownik projektu MKPL „Bremino-Orsza” Vasili Dzemiantsei wziął udział w Międzynarodowym Forum „Innowacyjne Przedsiębiorstwo Obwodu Witebskiego «Od małego do wielkiego»” (Witebsk). Wydarzenie odbyło się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Republice Białoruś.
Forum przyciągnęło uwagę firm z Białorusi, Rosji, Polski, Łotwy, Litwy i Chin, funkcjonujących w sferze logistyki, budowy maszyn, usług finansowych, budownictwa, technologii informacyjnych, rolnictwa, meblarstwa i turystyki.
Zgodnie z programem Forum, pan Dzemiantsei wystąpił w ramach sekcji logistycznej z prezentacją „Inwestycje w infrastrukturę logistyczną. Realizacja projektu Multimodalnego Kompleksu Przemysłowo-Logistycznego we w. Bolbasovo rejonu orszańskiego”. Odpowiadając na pytanie o planach rozwoju projektu, Vasili Dzemiantsei podkreślił, że Sp. z o.o. „Bremino group” jest otwarta na współpracę i zaprosił zainteresowane strony do dalszego omówienia warunków udziału w projekcie inwestycyjnym. Raport wzbudził zainteresowanie publiczności. Szczególnie zainteresowani byli przedstawiciele firmy logistycznej „FIRST LOGISTICS” (Litwa). Strony omówiły możliwości współpracy.