Twoje zapytanie
Dziękuję. Twoja opinia zostanie uznane przez administrację.
Wypełnij pola
Wypełnij pola
Wypełnij pola
Wypełnić w prawidłowym pudełku
Zamknij
* - Wymagane pola
Przedstawiciele firmy wzięli udział w Dniach Gospodarki Białorusi w Hamburgu
28.09.2016
W ramach przeprowadzenia Dni Gospodarki Białorusi w Hamburgu, organizowanych przez Izbę Przemysłowo-Handlową Hamburga i Białoruską Izbę Przemysłowo-Handlową, 27–28 września hanzeatyckie miasto odwiedzili przedstawiciele Sp. z o.o. “Bremino group” – kierownik projektu Vasili Dzemiantsei, zastępca dyrektora ds. rozwoju logistyki Witalij Kopyl oraz zastępca dyrektora ds. marketingu Tatiana Kunicka.

W murach starożytnej hali, niegdyś wpływowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Hamburgu odbyła się prezentacja największego projektu inwestycyjnego firmy – „Budowa Multimodalnego Kompleksu Przemysłowo-Logistycznego we w. Bolbasovo (rej. Orszański, obw. Witebski)”. Vasili Dzemiantsei, przedstawiając projekt w imieniu firmy, skupił uwagę niemieckiej strony na perspektywach, które otwiera przed niemieckim biznesem współpraca w sferze logistyki. Kompleks w Bołbasowie opiera się na koncepcji Freight village, która powstała w Niemczech i została z powodzeniem wdrożona już w 40 miastach.

Odpowiadając na pytania ze strony niemieckiej, zastępca dyrektora ds. rozwoju logistyki Witalij Kopyl zaznaczył, że współczesne centra logistyczne na Białorusi są budowane z uwzględnieniem innowacji w logistyce magazynowej i wprowadzeniem najnowszych rozwiązań programowych. Omówienie projektów „Bremino group” zostało przedłużone w ramach small talks podczas lunchu biznesowego. Udział w tym wydarzeniu potwierdza zainteresowanie niemieckich biznesmenów współpracą z Białorusią.

W ramach Dni Gospodarki Białorusi w Hamburgu delegacja białoruska zapoznała się również z pracą Portu w Hamburgu – jednego z największych portów świata i Parlamentu Hanzeatyckiego – organizacji jednoczącej ponad 2000 firm średniego i małego biznesu. Według oczekiwań dalsze kontakty z Portem w Hamburgu doprowadzą do podpisania umowy o współpracy i stworzą podstawy długotrwałego współdziałania z jednym z największych portów Europy.