Twoje zapytanie
Dziękuję. Twoja opinia zostanie uznane przez administrację.
Wypełnij pola
Wypełnij pola
Wypełnij pola
Wypełnić w prawidłowym pudełku
Zamknij
* - Wymagane pola
Uczestnictwo w Forum Białorusko-Europejskim w Luksemburgu
30.10.2017

27 października 2017 r. w Luksemburgu w Neumünster Abbey odbyło się I Białorusko-Europejskie Forum Ekonomiczne. Wydarzenie skupiło na sobie uwagę najbardziej wpływowych przedstawicieli europejskich środowisk przedsiębiorczości. W forum wzięło udział ponad 200 uczestników. Przedstawiciele Komitetu Unii Europejskiej, instytucji bankowych, kredytowych i finansowych, dyrektorzy międzynarodowych koncernów odkryli dla siebie możliwości inwestycyjne i produkcyjne Białorusi.

W ramach sekcji „Transkontynentalne korytarze transportowe” odbyła się prezentacja obiektów infrastruktury logistycznej „Bremino group”. Podczas dyskusji uczestnicy forum mogli uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące preferencyjnego traktowania kompleksu, jego koncepcji i planów włączenia do dróg Nowego Szlaku Jedwabnego. Prezentacja projektu „Bremino-Orsza” wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczestników forum. Zgodzili się oni, że potencjał kompleksu jest ogromny: udana lokalizacja logistyczna na skrzyżowaniu głównych transkontynentalnych korytarzy pozwoli dokonywać przetwarzanie ładunków tranzytowych, a strefa przemysłowa będzie wygodną platformą do produkcji i promocji towarów konsumpcyjnych na rynki Unii Celnej i Europejskiej.

Po zakończeniu prac sekcji odbyły się negocjacje z przedstawicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Rekonstrukcji i Rozwoju oraz firmami europejskimi, które wyraziły zainteresowanie kompleksem „Bremino-Orsza”.