Twoje zapytanie
Dziękuję. Twoja opinia zostanie uznane przez administrację.
Wypełnij pola
Wypełnij pola
Wypełnij pola
Wypełnić w prawidłowym pudełku
Zamknij
* - Wymagane pola
Udana prezentacja projektu w Chinach
14.04.2017

8-12 kwietnia 2017 r. w trakcie wizyty oficjalnej delegacji na czele z zastępcą kierownika Administracji Prezydenta Republiki Białoruś panem Mikołajem Snopkowym przedstawiciele „Bremino group” odwiedzili Chińską Republikę Ludową, gdzie przeprowadzili prezentację projektu oraz szereg spotkań z potencjalnymi partnerami.

Odbyło się spotkanie z kierownictwem firmy budowlanej „MCC15”, podczas którego strona chińska wyraziła zainteresowanie udziałem w projekcie „Bremino-Orsza” jako wykonawca. Kierownictwo „МСС15” zaprezentowało możliwości swojej firmy w realizacji projektu. W wyniku spotkania ustalono, że dalsza współpraca w ramach projektu odbędzie się w Mińsku.

Tego samego dnia odbyło się spotkanie z panem Liu Infa, wiceprezesem ds. współpracy międzynarodowej Eurazjatyckiego Międzynarodowego Centrum Stosunków Gospodarczych i Kulturalnych (Pekin), na którym został zaprezentowany projekt inwestycyjny budowy Multimodalnego Kompleksu Przemysłowo-Logistycznego. W ramach prezentacji szczególnie zaakcentowane zostały korzyści przewidziane przez białoruskie ustawodawstwo dla rezydentów kompleksu oraz możliwość współpracy z tej platformy bezpośrednio z dwoma rynkami – Unią Europejską i Unią Celną. Strona chińska wyraziła zainteresowanie wizytą na obiekcie z potencjalnymi rezydentami, a także wspólnym opracowaniem tras dla dostaw kontenerowych transportem naziemnym.

W Pekinie przedstawiciele „Bremino group” odwiedzili Chińskie Państwowe Przedsiębiorstwo Energetyki i Inżynierii (CNEEC). Firma posiada bogate doświadczenie w projektowaniu i budowie różnorodnych obiektów i jest zainteresowana w realizacji projektów na Białorusi. Podczas spotkania strony omówiły możliwe obszary współpracy, w tym także pracę w celu pozyskania finansowania dla realizacji projektu „Bremino-Orsza”.

Perspektywy bezpośrednich inwestycji w budowę kompleksu były rozpatrywane na spotkaniu z kierownictwem Fundacji „Chiny–Eurazja”. „Bremino group” przedstawiło prezentację projektu, po której strony wymieniły poglądy na temat planu biznesowego oraz modelu rozwoju. Przedstawiciele Fundacji wyrazili zainteresowanie kontynuacją bezpośrednich kontaktów odnośnie tego projektu, a także zadeklarowano chęć odwiedzenia placówki w celu szczegółowego zapoznania się w ramach planowanej wizyty specjalistów do Republiki Białoruś.

Odbyła się także wizyta do miasta Yiwu, w trakcie której przedstawiciele „Bremino group” zapoznali się z funkcjonowaniem Międzynarodowego Centrum Handlu Towarami, przeprowadzili prezentację dla prezydenta projektu „Bremino-Orsza” firmy „Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd” oraz omówili z zarządem miasta perspektywy dalszej współpracy.

W wyniku spotkania uzgodniono wizytę zarządu m. Yiwu i przedstawicieli firmy„Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd” do Republiki Białoruś w celu zapoznania się z projektem budowanego objektu i możliwością organizacji Międzynarodowego Towarzystwa Towarowego niedaleko Orszy.