Twoje zapytanie
Dziękuję. Twoja opinia zostanie uznane przez administrację.
Wypełnij pola
Wypełnij pola
Wypełnij pola
Wypełnić w prawidłowym pudełku
Zamknij
* - Wymagane pola
Zainteresowanie współpracą przemysłową
25.10.2016
25 października 2016 roku miało miejsce seminarium-spotkanie z niemieckimi przemysłowcami, organizowane przez Delegaturę Gospodarki Niemieckiej. Niemieccy biznesmeni odwiedzili Mińsk i Mohylow w celu badania możliwości inwestycyjnych i placówek przemysłowych Białorusi.

W ramach seminarium-spotkania wystąpili przedstawiciele Zgromadzenia Narodowego, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Przemysłu oraz sektora bankowego. Strona białoruska przedstawiła osiągnięcia republiki z ostatnich lat oraz potencjał inwestycyjny i wyraziła głębokie zainteresowanie w przybyciu niemieckich technologii. Z kolei strona niemiecka w swoich wystąpieniach podkreśliła ważność przeprowadzenia prezentacji Białorusi w Niemczech i zachęciła do bardziej aktywnego promowania potencjału inwestycyjnego i logistycznego kraju na arenie międzynarodowej.

Po zakończeniu prezentacji zapowiedzianych prelegentów odbyła się żywa wymiana poglądów odnośnie perspektyw Białorusi, wprowadzania innowacji, klimatu biznesowego oraz kształtowania warunków dla inwestycji w białoruską gospodarkę.