Twoje zapytanie
Dziękuję. Twoja opinia zostanie uznane przez administrację.
Wypełnij pola
Wypełnij pola
Wypełnij pola
Wypełnić w prawidłowym pudełku
Zamknij
* - Wymagane pola
Zbliżenie Mińska i Paryża: I białorusko-francuskie międzyregionalne forum
30.11.2016

30 listopada 2016 roku w Mińsku odbyło się I białorusko-francuskie międzyregionalne forum. Na forum do Mińska przyjechała imponująca delegacja francuskich biznesmenów, co świadczy o wzroście zainteresowania francuskiego biznesu współpracą z Białorusią. W toku spotkania była organizowana praca w sekcjach, wśród których najliczniejszą była sekcja „Przemysł i usługi”. W ramach pracy tej sekcji dyrektor powstającego obiektu MKPL „Bremino-Orsza” Vasili Dzemiantsei wystąpił z prezentację sieci transportowo-logistycznych centrów na granicy Unii Europejskiej i Unii Celnej oraz z projektem utworzenia MKPL „Bremino-Orsza”. Forum zakończyło się spotkaniem w związku z 40-leciem nawiązania przyjaznych stosunków między Mińskiem i Lyonem.