Twoje zapytanie
Dziękuję. Twoja opinia zostanie uznane przez administrację.
Wypełnij pola
Wypełnij pola
Wypełnij pola
Wypełnić w prawidłowym pudełku
Zamknij
* - Wymagane pola
Dla inwestorów
Republika Białoruś zajmuje niezwykle dogodne położenie logistyczne na mapie Europy. Ze względu na swoją lokalizację geograficzną Białoruś jest kluczowym ogniwem w systemie tranzytowych przepływów towarowych między Wschodem i Zachodem, Północą i Południem.
Główne zalety:
  • Bezpośredni, bezcłowy dostęp do rynków Unii Celnej (Białoruś, Rosja, Kazachstan);
  • Położenie geograficzne na skrzyżowaniu głównych dróg między UE a WNP, morzami Bałtyckim a Czarnym;
  • Bliskość portów bałtyckich (Gdańsk, Kłajpeda, Ventspils, Ryga, Tallinn);
  • Rozwinięta infrastruktura: drogi i transport, telekomunikacja;
  • Wykwalifikowana kadra pracownicza.
Klimat inwestycyjny Republiki Białoruś
Ochrona praw inwestorów jest zapewniona przez ustawę Republiki Białoruś „O inwestycjach” z dnia 24 stycznia 2014 roku, dwustronne i wielostronne umowy międzynarodowe, konwencje międzynarodowe.
Inwestorom są gwarantowane zwolnienia podatkowe i preferencje, ochrona praw i interesów, prawo do swobodnego przenoszenia zysków poza granice Republiki Białoruś oraz inne prawa i gwarancje.
Sp. z o.o. „Bremino group”
W celu realizacji potencjału logistycznego i inwestycyjnego Republiki Białoruś została podjęta decyzja o utworzeniu krajowego operatora logistycznego, który mógłby obsługiwać duże tranzytowe przepływy towarowe, biorąc pod uwagę perspektywę ich rozwoju. Firma została założona w 2013 roku. Głównym celem Sp. z o.o. „Bremino group” jest wdrażanie projektów inwestycyjnych w sferze budowy obiektów infrastruktury logistycznej na terenie Republiki Białoruś.
Przewidziane obiekty:
  • „Orsza” (190,000 m2) (etap projektowania i przygotowania placu budowy);
  • „Bruzgi” (10,000 m2) (zakończenie budowy, oddanie obiektu do użytkowania – koniec 2016 r.);
  • „Berestowica” (5,000 m2) (zakończono etap projektowania);
  • „Brześć” (20,000 m2).