Twoje zapytanie
Dziękuję. Twoja opinia zostanie uznane przez administrację.
Wypełnij pola
Wypełnij pola
Wypełnij pola
Wypełnić w prawidłowym pudełku
Zamknij
* - Wymagane pola
Historia powstania
Republika Białoruś zajmuje dogodne położenie logistyczne na mapie Europy. Ze względu na swoją lokalizację geograficzną Białoruś jest kluczowym ogniwem w systemie tranzytowych przepływów towarowych między Wschodem i Zachodem, Północą i Południem. W celu realizacji potencjału logistycznego Republiki Białoruś, została podjęta decyzja o utworzeniu wewnętrznego operatora logistycznego, który mógłby obsługiwać duże tranzytowe przepływy towarowe, biorąc pod uwagę perspektywę ich rozwoju.
W celu realizacji koncepcji biznesowej, w listopadzie 2013 roku została założona Sp. z o.o. „Bremino group”, której pierwotnym zadaniem było wdrażanie projektów inwestycyjnych w sferze budowy obiektów infrastruktury logistycznej na terenie Republiki Białoruś.
W ramach kompleksowej budowy Sp. z o.o. „Bremino group” prowadzi stopniowe opracowanie projektów, tworzy bazę dokumentalną, organizuje proces budowy. Na dzień dzisiejszy Sp. z o.o. „Bremino group” zajmuje się opracowaniem i projektowaniem następujących terminali logistycznych: Berestovitsa (10 ha, 5000 m2 powierzchni magazynowej), Bruzgi/Kuźnica Białostocka (7 ha, 10000 m2 powierzchni magazynowej), w. Bołbasovo w rejonie orszańskim (230 ha, 190 000 m2 powierzchni magazynowej i 280 000 m2 pomieszczeń przemysłowych).
Obecnie Sp. z o.o. „Bremino group” realizuje nie tylko duże projekty inwestycyjne w sferze budowy obiektów infrastruktury logistycznej na terenie Republiki Białoruś, lecz także wdraża nowe kierunki działalności, takie jak:
  • Logistyczne projektowanie kompleksów magazynowych;
  • Oferowanie usług logistyki celnej i magazynowej;
  • Audyt logistyczny;
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw;
  • Logistyka produkcji.
W realizacji projektów Sp. z o.o. „Bremino group” uczestnicza firma, należące do tej samej spółki:
Sp. z o.o. „VLATE Logistics”. Firma założona w 2014r. Pełni funkcje zleceniodawcy i oferuje kompleks usług logistycznych na bazie budowanych obiektów. Głównym zadaniem operatora logistycznego Sp. z o.o. „VLATE Logistics” jest świadczenie kompleksowych usług logistyki magazynowej.

Sp. z o.o. „Ekovo” - nasz partener i firma inżynierska, oferuje usługi kompleksowego zarządzania projektami budownictwa przemysłowego.