Twoje zapytanie
Dziękuję. Twoja opinia zostanie uznane przez administrację.
Wypełnij pola
Wypełnij pola
Wypełnij pola
Wypełnić w prawidłowym pudełku
Zamknij
* - Wymagane pola
Dla inwestorów MKPL „Bremino-Orsza”
Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie inwestycyjnym „Budowa Multimodalnego Kompleksu Przemysłowo-Logistycznego w pobliżu w. Bolbasovo rejonu orszańskiego”. Republika Białoruś zajmuje dogodne położenie w Europie Środkowej, jest kluczowym ogniwem w systemie przepływów towarowych w kierunkach „Zachód–Wschód” i „Północ–Południe”.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Bremino group” (rezydent Republiki Białoruś) realizuje projekt inwestycyjny „Budowa Multimodalnego Kompleksu Przemysłowo-Logistycznego w pobliżu w. Bolbasovo rejonu orszańskiego”.
Budowa projektu planowana jest stopniowo. W pierwszym etapie planowane jest utworzenie centrum Multimodalnego Kompleksu Przemysłowo-Logistycznego o łącznej powierzchni 50 ha. Dla rozbudowy Multimodalnego Kompleksu Przemysłowo-Logistycznego zarezerwowano dodatkowo 180 ha.
Centrum Multimodalnego Kompleksu Przemysłowo-Logistycznego obejmuje:
  • budynki do organizacji zakładów przemysłowych o łącznej powierzchni ponad 2 000 m2,
  • 2 lub więcej budynków administracyjnych o łącznej powierzchni ponad 5 000 m2,
  • hotel posiadający co najmniej 50 pokoi,
  • pomieszczenia magazynowe o łącznej powierzchni ponad 50 000 m2,
  • co najmniej 500 miejsc postojowych dla pojazdów ciężarowych,
  • obiekty infrastruktury technicznej i transportowej,
  • inne obiekty zapewniające funkcjonowanie Multimodalnego Kompleksu Przemysłowo-Logistycznego.
Cel – zapewnienie kompleksowej obsługi logistycznej procesów dystrybucji, odprawy celnej i obsługi towarów wraz ze świadczeniem usług dodatkowych.
Termin realizacji pierwszego etapu projektu inwestycyjnego – do 31.12.2023 r.
Łączny okres realizacji projektu inwestycyjnego – do 31.12.2026 r.
Zwolnienia podatkowe i preferencje
Multimodalny Kompleks Przemysłowo-Logistyczny „Bremino-Orsza” posiada specjalny status prawny uwarunkowany specjalnymi ulgami i preferencjami ustanowionymi na podstawie:установленных:
Ocena infrastruktury transportowej
Terytorium obiektu „Budowa Multimodalnego Kompleksu Przemysłowo-Logistycznego w pobliżu w. Bolbasovo rejonu orszańskiego” znajduje 5 km od Orszy ze strony południowo-zachodniej, ze strony południowej 2 km od miasta Barań. Znajduje się na ziemiach należących do miejscowości Bolbasovo.
Teren lokalizacji centrum przemysłowo-logistycznego znajduje się w odległości 15 km od autostrady Brześć–Moskwa M1/E30 (II transeuropejski korytarz transportowy Berlin–Niżny Nowogród „Zachód–Wschód”) i od autostrady Petersburg–Odessa M8/E95 (część IX transeuropejskiego korytarza transportowego). Dojazd do danego terenu z dróg publicznych odbywa się obecnie z М1 po Р-15 przez miasto Barań i Р-76 (ok. 15 km).
Dodatkowo, zgodnie z dekretem nr 334, zostanie zbudowana droga dojazdowa finansowana z budżetu państwa od odcinka drogi Р-15 Kryczew–Orsza–Lepel do odcinka drogi Р-76 Orsza–Szkłów–Mohylow, wokół miejscowości Barań.
W pobliżu projektowanego kompleksu znajduje się linia kolejowa Orsza–Mohylow i stacja Czerwino. Stacja kolejowa Orsza to największy na Białorusi węzeł kolejowy, który mieści się na skrzyżowaniu dwóch europejskich korytarzy transportowych i jest najważniejszym ogniwem w sieci kolejowej Republiki Białoruś i krajów WNP. Stacja Orsza – unikalny węzeł kolejowy, który pozwala przyjmować pociągi z każdego z sześciu kierunków na dowolną stację węzła.
Ponadto istnieje możliwość dostępu do infrastruktury lotniska Orsza. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się lotnisko kategorii „B” Orsza, będące własnością S.A. „Lotnicze Zakłady Naprawcze w Orszy”. Lotnisko klasy „B” (długość pasa startowego 3 000 m) nadaje się do eksploatacji statków powietrznych typu AN-124, IL-76, Rusłan i niższej klasy, do 398 ton. Lotnisko posiada certyfikat wydany przez Państwowy Komitet Lotnictwa Republiki Białoruś do przyjmowania statków powietrznych w ciągu dnia. Planowana jest modernizacja infrastruktury lotniska i rozwój odpowiedniej infrastruktury inżynieryjnej mający na celu przyjmowanie i odprawę samolotów o każdej porze.
Istnieje dostęp do transportu rzecznego. Odległość do żeglownego odcinka rzeki Dniepr wynosi 5 km.
W taki więc oto sposób placówka posiada dostęp do infrastruktury transportowej: drogowej, kolejowej, lotniczej i wodnej (rzecznej), która ma wystarczającą przepustowość (moc) do obsługi wszystkich rodzajów przewozów. Nie ma potrzeby budowy dodatkowych tras dojazdowych, za wyjątkiem niedużego odcinka trasy kolejowej od funkcjonującego obszaru kolejowego do obiektu.
Siła robocza
Liczba ludności obwodu witebskiego – 1 193 600 osób.
Liczba ludności w najbliższych miejscowościach od Multimodalnego Kompleksu Przemysłowo-Logistycznego „Bremino-Orsza”:
  • miasto Orsza – 158 290 osób,
  • miasto Barań – 11 465 osób;
  • miejscowość Bołbasowo – 3 576 osób.