Soruşturma
Teşekkür ederiz. Yorumunuz İdare tarafından kabul.
Doldurun
Doldurun
Doldurun
Doldurun doğrudur
Kapat
* - zorunlu alanlar
Yatırımcılara
Avrupa haritasında Belarus Cumhuriyeti özel avantajlı lojistik konumda yer almaktadır. Aynı zamanda coğrafi konumuna göre Belarus Cumhuriyeti, Batı ve Doğu , Kuzey ve Güney arasında transit yük akışının sağlanması için önemli bir bağlantıdır.
Başlıca avantajları:
  • Doğrudan, Gümrük Birliği (Belarus, Rusya, Kazakistan) piyasaya gümrüksüz giriş;
  • AB ve BDT, Baltık ve Karadeniz arasındaki ana yollarının kavşak noktasında coğrafi konumu;
  • Baltık Denizi (Gdansk, Klaipeda, Ventspils, Riga, Tallin) limanlarına yakınlığı;
  • Gelişmiş altyapı: yollar ve ulaşım, telekomünikasyon;
  • Nitelikli işgücü.
Belarus Cumhuriyetinin yatırım iklimi
Yatırımcı hakları ikili ve çok taraflı uluslararası anlaşmalar, uluslararası sözleşmeler ve "yatırımlar hakkında" Belarus Cumhuriyeti Kanunu (24.01.2014 yılından) tarafından korunmaktadır.
Yatırımcılar için vergi muafiyetleri, hak ve çıkarlarının korunması, serbestçe Belarus Cumhuriyeti’nin dışında kar aktarması hakkı , diğer haklar ve teminatlar için garanti verilmektedir.
“Bremino Grup” LŞ
Belarus Cumhuriyetinin lojistik kapasitesi potansiyel büyüme için önemli transit yük akışları hizmet yapabilen ve onların potansiyel büyüme dikkatine alınarak ulusal lojistik operatörü kurulmasının kararı alınmış. iş fikirlerinin gerçekleşmesi amacıyla 2013 yılında kasım ayında «Bremino Grubu» LŞ kuruldu. Onun ilk görev Belarus Cumhuriyeti topraklarında lojistik altyapı yatırım projelerinin inşaatı uygulanmasıdır.
Böyle tesisler olarak aşağdaki projeler sağlanmaktadır:
  • „Orsha” (190,000 m2) (şantiye tasarım ve hazırlık aşaması);
  • „Bruzgi” (10,000 m2) (inşaatın tamamlanması, 2016 sonuna hizmete açılışı);
  • „Berestovitsa” (5,000 m2) (tasarım aşamasının tamamlanması);